ติดต่อเรา

สถานที่ติกดต่อ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-721764
ผู้ประสานงาน นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี หมายเลขโทรศัพท์ 081-6010102
E-mail : [email protected]

Google Map


ดู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply