เป้าหมายการศึกษา

เก็บตกจากศูนย์วิจัยฯ

Body scan | โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน รุ่น 1

ภาคเช้าวันที่ห้าของการเรียนรู้(5 กันยายน 57) ร่วมเรียนรู้ การสร้าง soft skill สร้างเด็กให้รักการอ่าน ฝึกทำ BODY SCAN ผลัดเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการฝึกปฎิบัติ ให้เกิดความคุ้นชิน โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

ข่าวการศึกษา
 • รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.เชียงราย โดยไม่ได้นัดหมาย

  รัฐมนตรีเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงเรียนแบบไม่แจ้ง แทนที่จะไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการที่สกลนคร นี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมาก!! โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

 • ‘การศึกษาสร้างทุกข์ มากกว่าสุข’ เปิดมุมคิด ‘หมอประเวศ’ รื้อระบบการศึกษาไทยให้สร้างชาติ (ตอนจบ)

  โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

 • ‘การศึกษาสร้างทุกข์ มากกว่าสุข’ เปิดมุมคิด ‘หมอประเวศ’ รื้อระบบการศึกษาไทยให้สร้างชาติ

  โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

 • ปฏิรูปศึกษา ส่วนกลางสั่งการน้อยลง

  โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

  ภาพกิจกรรม

  วีดีโอ
  กิจกรรมโรงเรียนเครือข่าย
 • โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี จ.อุบลราชธานี วิถีเพื่อสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  โพสต์ by โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี.

 • พัฒนาปัญญาภายใน | โรงเรียนชุมชนวัดโคกทอง สพป.ราชบุรี เขต 2 - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  โพสต์ by มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา IRES.

 • รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่โรงเรียนใน จ.เชียงราย โดยไม่ได้นัดหมาย - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  รัฐมนตรีเลือกที่จะไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงเรียนแบบไม่แจ้ง แทนที่จะไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการที่สกลนคร นี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมาก!! โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

 • อาชีพแห่งความสุข | โรงเรียนบ้านหนองดุม - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  ความฝันถือเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝัน ความฝันเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ตนเองมีความพยายาม ตั้งมั่น และคาดหวังที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงได้ พี่ๆอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองดุม ล้วนมีความฝันเป็นของตนเอง ฝันที่จะมี “อาชีพแห่งความสุข” โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

 • กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ Quarter 2 | โรงเรียนบ้านนาขนวน - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  โพสต์ by โรงเรียนบ้านนาขนวน.

 • นิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2557 | โรงเรียนบ้านปะทาย - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 57 จัดค่ายวิชาการนิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2557 โดยมีการแสดงละคร บทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ การให้ผู้ปกครองร่วมประเมินชิ้นงาน และมีคุณครูจากต่างโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านนารังกา (สพป.ศก.4) และโรงเรียนบ้านหว้าน(สพป.ศก.2) มาร่วมชมการแสดงและเยี่มมนิทรรศการ โพสต์ by โรงเรียนบ้านปะทาย.

 • จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  ทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนที่นี่จะเรียน วิชาจิตศึกษา วันนี้นักเรียนได้ใช้ดอกดาวเรืองในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะความงอกงามด้านในโดยใช้ฐาน ใจ เป็นหลัก โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

 • อาชีพแห่งความสุข | จิตศึกษา โรงเรียนบ้านหนองดุม - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  กิจกรรมจิตศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม เด็กๆได้นำเมล็ดยางพารา มาต่อเป็นรูปทหารและอีกหลายอาชีพ ตามที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากเป็นในอนาคต แล้วนักเรียนทุกคนก็ได้เล่าความใฝ่ฝันของอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟัง โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

 • PBL เที่ยวสนุกอาหารอร่อย | โรงเรียนบ้านปะทาย - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  วิชาภาษาอังกฤษวันนี้เป็นการบูรณาการ กับหน่วย PBL เรื่องเที่ยวสนุกอาหารอร่อยของพี่ม.1โดยเรียนรู้คำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษและนักเรียนยังได้วาดภาพระบายสี กับการเรียนรู้ที่สนุกสนาน โพสต์ by โรงเรียนบ้านปะทาย.

 • “เด็กปั้น” | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง - [กิจกรรมเครือข่ายฯ]

  กิจกรรมจิตศึกษา “เด็กปั้น” กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ เป็นการเล่าเรื่องและนำเสนอผลงานการปั้นของเด็กๆ ในหัวข้ออิสระค่ะ .. สืบเนื่องจากกิจกรรมพัฒนางานอาชีพที่เด็กๆได้มีโอกาสลงมือวร้างสรรค์ ผ่านการปั้นดินเหนียวในรูปแบบของตนเอง กิจกรรมจิตศึกษากับการทำงานที่แสนสุข สนุกกับการจดจ่อและสร้างสรรค์ ภูมิใจกับงานของตนที่ได้ทำ ฝึกความพร้อมในกับรับรู้และฟัง โพสต์ by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง.