กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

By | February 20, 2014 | Tweet

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

1012536_619633524776447_276728827_n

1016334_619634608109672_1884358229_n

1601332_619634518109681_1387708105_n

1661855_619634231443043_1777229187_n

1800464_619634394776360_1276712187_n

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply