การศึกษาขอเอี่ยวปฏิรูป.. กลางกระแสการเมืองเชี่ยว

By | January 21, 2014 | Tweet

ท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูป หากจะมองข้ามการปฏิรูปการศึกษาไปเลยก็ใช่ที่ เพราะที่ผ่านมา การศึกษาไทยประสบปัญหาทั้งแนวลึกและแนวกว้างแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ การศึกษาไทยจะก้าวไปอย่างไร มาลองดูมุมของนักศึกษากัน โดยหนึ่งในนี้คือ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน และในฐานะหัวหน้าโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

 

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 9 มกราคม 2557

11111

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply