Author Archives: มานิตย์ อาษานอก

About มานิตย์ อาษานอก

นักวิชาการพี่เลี้ยง

ห้องเรียนแห่งความสุขของผม

หลังจากเสร็จภาระกิจการร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจครู  รุ่นสุดท้าย ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งมีท่านครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ครูต๋อย ครูอ้อน และครูพร เป็นวิทยากรหลัก Continue reading

เมล็ดพันธุ์ (จิตใจ) แห่งความดี

แกะรอยหยักสมอง : จิตวิทยาเชิงบวกหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

หลายวันก่อนมีโอกาสต้อนรับเพื่อนครูรุ่นน้องชาวจังหวัดเลย ที่เดินทางมาอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งมีจังหวัดมหาสารคามเป็นศูนย์ฝึกอบรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เราเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็น  น้องคนนี้เคยเรียนหนังสือและร่วมกิจกรรมในรั้วสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยกันมาก่อน หลายครั้งหลายครา Continue reading

กระบวนการเรียนรู้จากครูหรือนักเรียน?

แกะรอยหยักสมอง : ครูคือหัวใจของกระบวนการเรียนรู้

“ครู” ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนที่จะขับเคลื่อนให้การจัดกระบวนการเรียนรู้จากครูสู่เด็กประสบความสำเร็จ เพราะครูคือต้นทาง บทบาทของครูเป็นทั้งนักวิเคราะห์ และนักวางแผนคนสำคัญ หน้าที่ของครูนั้นจะต้องวิเคราะห์หลักสูตร เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้ Continue reading

คุณค่าในตนเอง

นักจิตวิทยาให้ความเห็นว่า  ทุกครั้งที่เวลาเราพบใครก็ตามเป็นครั้งแรก  เรามักจะวัดและประเมินความเป็นตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ หรือเขามีอะไรที่โดดเด่น หรือบกพร่องอย่างไรบ้าง  และแย่ไปกว่านั้นเมื่อเราด่วนตัดสิน ด้วยข้อมูลอันผิวเผินที่มีอยู่  พร้อมกับการชอบที่จะยึดติดและสรุปเอาดื้อๆ ในสิ่งที่เห็นเพียงฉาบฉวย โดยไม่อยากทบทวนความเห็นอะไรอีก
Continue reading

การศึกษาประณีต

“การศึกษาประณีต” หลายคนคงแปลกใจ เมื่อได้ยินคำนี้ อาจจะทักท้วงว่า เคยได้ยินแต่คำว่า “เกษตรประณีต”  และอาจอธิบายเพิ่มเติมถึงข้อดีของการทำเกษตรประณีต ขยายความให้พร้อมสรรพ ว่าการทำเกษตรประณีตนั้น เป็นอย่างไร   พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านให้ความเห็นว่า   “การทำเกษตรประณีตในความคิดของตนต้องมี 4 ขั้นตอน  คือ
Continue reading

Category: บทความ Tags: การพัฒนาอย่างองค์รวม, การศึกษาประณีต

ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจในการทำงานอาชีพ “ครู” ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในสภาวะที่สังคมเรียกร้องและให้ความสนใจในการปฏิรูปการศึกษารอบใหม่

ครูหลายๆคนถูกคาดหวังว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขข้อข้องใจระหว่างปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
Continue reading

Category: บทความ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี Tags: ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจครู (Teacher’s Inspiration)

นับแต่ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา CRES ได้เริ่มเดินเครื่อง “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” มาตั้งแต่หลายเดือนก่อน คณะทำงานในโครงการต่างตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของ “ครู” ว่าเป็นกลไกสำคัญ ที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ คือ การร่วมขับเคลื่อนและสร้างสุขภาวะในบริบทโรงเรียนทั้ง 4 ด้านคือ กาย ใจ จิต และสังคม
Continue reading

Category: บทความ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี Tags: แรงบันดาลใจครู