Category Archives: เก็บตกจากศูนย์วิจัย

Body scan | โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน รุ่น 1

ภาคเช้าวันที่ห้าของการเรียนรู้(5 กันยายน 57) ร่วมเรียนรู้ การสร้าง soft skill สร้างเด็กให้รักการอ่าน ฝึกทำ BODY SCAN ผลัดเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการฝึกปฎิบัติ ให้เกิดความคุ้นชิน โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

นาขนวน..สร้างชุมชนการเรียนรู้ กับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป6

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนนาขนวน ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในโรงเรียนเครือข่าย “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” นำโดยท่านผู้อำนวยการสังคม อินทร์ขาว ได้จัดกิจกรรม สร้างชุมชนการเรียนรู้ กับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หนึ่งในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ร่วมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน

วิธีลงโทษนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน

ตั้งแต่ปีมีการห้ามใช้ไม้เรียวลงโทษเด็กนักเรียนเมื่อหลายปีก่อน ต่างก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการยกเลิกในครั้งนั้นว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ บางเสียงสะท้อนที่ได้ยินถึงกับบอกว่า การยกเลิกใช้ไม้เรียวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กทุกวันนี้มีความก้าวร้าวขึ้น

วัคซีนภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพทางกาย

วันที่ 18 กันยายน 2556 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสก ได้เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนตามแผนและมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จิตศึกษา โยคะ กิจกรรมการเรียนPBL และ Body scan รูปเเบบ รร.ทุ่งยาวคำโปรย

จิตศึกษา โยคะ กิจกรรมการเรียนPBL และ Body scan รูปเเบบ รร.ทุ่งยาวคำโปรย  

บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นาขนวน

บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นาขนวน บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นาขนวน 19 กรกฏาคม 2556 ผู้บริหารและคณะครูรร.บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ซึ่งรร.ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะ เข้าศึกษาดูงานก้นการจัดการบวนการเรียนรู้ ที่รร.บ้านนาขนวนคะ โดย: สังคม อินทร์ขาว

รร.ทุ่งยาวคำโปรย

รร.ทุ่งยาวคำโปรย   สรุปองค์ความรู้ อนุบาล ๑-๒ร่วมกับผู้ปกครอง ควอเตอร์ที่๑ วันที่ ๒ ส.ค.๕๖ ในรูปแบบ ของ รร.ทุ่งยาวคำโปรย