บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นาขนวน

By beersoda | August 9, 2013 | Tweet
บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นาขนวน
บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ นาขนวน
19 กรกฏาคม 2556 ผู้บริหารและคณะครูรร.บ้านไฮตาก สพป.อบ.5 ซึ่งรร.ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะ เข้าศึกษาดูงานก้นการจัดการบวนการเรียนรู้ ที่รร.บ้านนาขนวนคะ
โดย: สังคม อินทร์ขาว

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply