Tag Archives: ประวิต เอราวรรณ์

เรื่องเล่าคณบดี

E-Book เรื่องเล่าคณบดี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 – 2557 ดาวน์โหลด เรื่องเล่าคณบดี

สมัชชาการศึกษาจี้ปฏิรูปรอบใหม่

จากการเสวนาเวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา : เวทีกลุ่ม เครือข่าย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ข้อเสนอขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในฐานะหัวหน้า “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

นักวิชาการแนะ 3 แนวทางขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

เครือข่ายสภาคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย รศ.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค้านประเมิน ‘คุณภาพครู’ ด้วยคะแนนโอเน็ต

630

‘รศ.ดร.ประวิต’ ค้าน สมศ.ประเมินคุณภาพครูด้วยคะแนน ‘โอเน็ต’ ชี้ไม่เป็นธรรมกับครูใน ร.ร.ขนาดเล็กที่ต้องทำงานหนัก รวมถึงเด็กไม่มีความพร้อม แนะหาวิธีประเมินใหม่…

การศึกษาขอเอี่ยวปฏิรูป.. กลางกระแสการเมืองเชี่ยว

ท่ามกลางกระแสเสียงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูป หากจะมองข้ามการปฏิรูปการศึกษาไปเลยก็ใช่ที่ เพราะที่ผ่านมา การศึกษาไทยประสบปัญหาทั้งแนวลึกและแนวกว้างแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ การศึกษาไทยจะก้าวไปอย่างไร มาลองดูมุมของนักศึกษากัน

แนะปรับการสอนเพิ่มคะแนน PISA

นายประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน และในฐานะหัวหน้าโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

ยกคุณภาพโมเดลสอนเด็กชนบท

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และหัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา จัดกิจกรรม “การพัฒนาระบบ QA และ CQI กลุ่มที่ 3″

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ โดย ศ.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการปฏิรูปหลักสูตร และในฐานะหัวหน้าโครงการ “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ท่านมองอย่างไรติดตามได้กับวีดีโอนี้ครับ

นักวิชาการชี้ปฏิรูปครู ศธ.ต้องฟื้นโครงการ “ครูพันธุ์ใหม่”

นักวิชาการแนะปฏิรูปครูต้องเริ่มต้นที่การผลิต จี้ ศธ.ฟื้นโครงการครูพันธุ์ใหม่ ชี้ข้อดีคัดคนดี คนเก่งมาเป็นครู เสนอไอเดีย เปลี่ยนวิธีให้ทุนตรงที่คณะ ไม่ผ่านมหา’ลัยเช่นที่ผ่านมา