อาชีพแห่งความสุข | โรงเรียนบ้านหนองดุม

By | October 30, 2014 | Tweet

ความฝันถือเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝัน ความฝันเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ตนเองมีความพยายาม ตั้งมั่น และคาดหวังที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงได้ พี่ๆอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองดุม ล้วนมีความฝันเป็นของตนเอง ฝันที่จะมี “อาชีพแห่งความสุข”

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply