เรื่องย้อนหลัง

 • 2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 • 2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 • 2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 • 2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

January 2015

December 2014

October 2014

September 2014

August 2014

 • ฝึกสมอง 2 ซีก | กิจกรรมจิตศึก รร.เทศบาลบ้านหนองแวง
 • พรวิเศษจากไม้ไอติม | โรงเรียนบ้านหนองดุม
 • กลุ่มเพาะเห็ด | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 • PBL | เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ
 • รูปร่างรูปทรง | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 • หอคอยสามัคคี | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 • Emotion | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
 • Role model | โรงเรียนบ้านปะทาย
 • ริบบิ้นลวดแปลงร่างตัวอักษร | จิตศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

July 2014

June 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

December 2013

November 2013

October 2013

September 2013

August 2013

June 2013

 • ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนเเปลงทางการศึกษา
 • กิจกรรมเดินมีสติ โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย
 • พัฒนาจิตใจจากคณะพระธรรมฑูต รูปเเบบโรงเรียนเหล่าป้าเป้ด
 • จิตศึกษา โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2556 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
 • ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ พัฒนาระบบ QA and EQI
 • แนวคิดการพัฒนาสุขภาวะ
 • กัมพล เจริญรักษ์ ปณิธานห้าข้อ
 • ความสุข อิ่มอร่อย ของชีวิตครู
 • ห้องครัวสุขภาวะโรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • จิตศึกษา เตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • กิจกรรมจิตศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 • จัดดอกไม้ในใจคน
 • กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 • อนาคตการศึกษาไทย
 • "ทำไมการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า"
 • "คุณภาพ" การศึกษาไทย ...หายไปไหน??
 • คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำ...โทษใครดี ?
 • โรงเรียนมะค่าวิทยา ดำเนินงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
 • โรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี“กิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์เนื่องในวันวิสาขบูชา”
 • โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดนำโดยคุณครูสมาน สิงห์ศร ร่วมปลูกต้นไม้ที่วัดหลวงปู่จาม
 • กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
 • โรงเรียนนบ้านเหล่าป่าเป้ดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
 • คณะครูโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ อบรมการจัดทำเเผนพัฒนาโครงการ
 • โรงเรียน มะค่าวิทยา ประชุมวางแผนการจัดทำแผนบูรณาการ
 • การจัดทำเเผนการเรียนเเบบบูรณาการ
 • คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันประชุมวางเเผนการดำเนินโครงการ

May 2013

 • การเดินกำกับสติ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจิตศึกษา
 • ปฏิรูปการศึกษาด้วยPBL PLC และ21st century skill
 • "บึงระนามโมเดล" ตัวอย่างการ "ควบรวมโรงเรียน" ยกระดับการศึกษา สพป.ศก.4
 • โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสร้างสุขภาวะในโรงเรียน ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT
 • กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ป.๔ โรงเรียน สมเด็จพระราชชนนี

April 2013

March 2013

 • การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 5
 • การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 4 พาส2
 • การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 4
 • เข้ารับการอบรมกิจกรรมทำเเผน PBL รุ่นที่ 3
 • ออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 2
 • การพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 (PBL) รุ่น 2 การจัดทำเเผนการเรียนรู้

February 2013

 • โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
 • โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)อำเภอบรบือ มหาสารคาม ประชุมผู้มีส่วนได้เสีย
 • รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว
 • โรงเรียนอนุบาลในญี่ปุ่น
 • การปรับสภาพผืนป่าธรรมชาติ : สภาพแวดล้อม
 • วิพากษ์การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีศึกษาศาสตร์ และครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 • ระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างสุขภาวะในโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
 • การประชุมจัดทำเเผนพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขุ่น
 • กิจกรรมของโรงเรียนอาโอยาม่า 2

January 2013

 • กิจกรรมปลูกผักปลอดภัย โรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • ร่วมวิพากษ์เเผนการพัฒนาโรงเรียนที่มีสุขภาวะ ณ โรงเรียนนาขนวน อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีษเกษ
 • ครูจากโรงเรียนทุ่งคำโปรย โรงเรียนบ้านเดียง ร่วม กิจกรรม จิตศึกษา
 • กิจกรรมทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
 • กิจกรรมฝึกสมาธิ
 • กิจกรรมจัดทำแผนร่วมกับชุมชน
 • กิจกรรมจัดทำแผนร่วมกับชุมชน
 • การประชุมจัดทำแผนโรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • โครงการจัดทำแผน
 • ประชุมจัดทำแผนเพื่อสร้างสุขภาวะในโรงเรียน
 • คลินิกวิชาการ 2 โดย ท่านอาจารย์ มานิต สิทธิศร
 • คลีนิกวิชาการ 1 โดย ท่านอาจารย์ มานิต สิทธิศร
 • ร่วมทำแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้นำชุมชน ร.ร.อีตื้อดอนหวายขมิ้น
 • ประชุมปฏิบัติการสาธิตเขียนแผนพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่
 • เลี้ยงเป็ดก็สามารถฝึกสมาธิได้เช่นกันจ้า.....
 • กิจกรรมฝึกประสบการณ์ของชาวอาโอยาม่า /
 • การดำเนินการตามโครงการสร้างสุขภาวะที่ดีในโรงเรียน
 • การประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมะค่าวิทยา
 • กิจกรรมโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อบ.5
 • การบริหารโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป.อบ.5
 • การบริหารโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน

December 2012

 • ประสบการณ์ดี ๆ จากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
 • การเข้าร่วมการพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน
 • ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
 • การเข้าร่วมอบรมการเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียนและการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน
 • "นิทานกับการสอนคณิตศาสตร์"
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน CRES
 • แจกแทบเล็ตนักเรียนชั้น ป.๑
 • ภาพการเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างสุขภาวะในโรงเรียน
 • โรงเรียนมะค่าวิทยา จัดกิจกรรม 5 ส
 • สืบสานประเพณีลอยกระทง
 • การทำแผนพัฒนาโรงเรียน
 • กิจกรรมเกี่ยวข้าวของนักเรียนกับผู้ปกครองโรงเรียนราษฎร์บำรุง
 • ทดสอบใช้ระบบ CRES มะค่าวิทยา
 • มหาวิทยาลัยช่วยให้สำเร็จได้ไหม

November 2012

 • เหลื่อมล้ำสูง! การศึกษาไทย รัฐทุ่มงบฯอุ้มเด็กเล็กน้อยกว่าเด็กโต
 • ห้องเรียนแห่งความสุขของผม
 • เมล็ดพันธุ์ (จิตใจ) แห่งความดี
 • การเรียนรู้จากการเล่น นักเรียนได้อะไร
 • 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ปี 2555
 • ความจริง ความงาม ความดี
 • การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน
 • กระบวนการเรียนรู้จากครูหรือนักเรียน?
 • ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย
 • การปฏิรูปการศึกษาเกาหลี Korea Education reform
 • คุณค่าในตนเอง
 • การศึกษาประณีต
 • ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ
 • เเผนการพัฒนาโครงการ
 • แรงบันดาลใจครู (Teacher's Inspiration)
 • กิจกรรมสร้างเเรงบันดาลใจโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีเเละโรงเรียนโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
 • กิจกรรมสร้างเเรงบันดาลใจ โรงเรียนมะค่าเเละโรงเรียนบ่อใหญ่
 • การเสริมสร้างพลังอำนาจครู
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์

October 2012

 • โรงเรียนนาเจริญหนองแดง
 • วิเคราะห์สาขาแห่งอนาคต กับ ม.เอแบค
 • พบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 • ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
 • พบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
 • พบ ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
 • เทคโนโลยีกับการศึกษาในอนาคต
 • ประวัติโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่
 • การศึกษาไทย ทำไมไร้คุณภาพ?
 • การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
 • CRES
 • รายการ 2563 เปลี่ยนประเทศไทย
 • ลงพื้นที่ โรงเรียนนาเจริญหนองเเดง จังหวัดอำนาจเจริญ

September 2012

 • ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย
 • รางวัลวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555
 • วิพากษ์กรอบแนวคิดและทำกิจกรรมสุขภาวะในโรงเรียน
 • WD Happy Workplace Cluster Camp 2012
 • ส่งแท็บเล็ตให้โรงเรียนแล้วเกือบ 3 แสนเครื่อง
 • ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี - เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น
 • เผยเด็ก 10-18 ปีติดเกม เข้าขั้นเจ็บป่วย
 • จิตแพทย์แนะ 4 เทคนิคสอนลูกใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply