ประเทศไทยลุ้นผลคะแนนพิซ่ารู้พร้อมกันทั่วโลก 3 ธ.ค.นี้

By | November 23, 2013 | Tweet

วันนี้(22พ.ย.) นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ พิซ่า (Programme for International Student Assessment : PISA) ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกโออีซีดีและประเทศที่เข้าร่วมโครงการนั้น ตามกำหนดการของโออีซีดีได้เตรียมเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา พร้อมกันในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ เวลา 11.00 น. ตามเวลากรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดังนั้น สสวท. จึงได้กำหนดแถลงข่าวเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวในไทย ในวันที่ 4 ธ.ค.56 เวลา 9.30-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ. และ ดร.สุนีย์ คล้ายนิล ผู้จัดการโครงการปิซ่า 2012 ร่วมนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน

473786

” ผลการประเมินพิซ่าจะชี้บอกคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน แนวโน้มการเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นตัวชี้บอกคุณภาพการศึกษารวมทั้งคุณภาพของบุคลากรในประเทศ สะท้อนจุดแข็งจุดอ่อนของระบบการศึกษาของประเทศ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้ และยังถูกใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความน่าลงทุนของประเทศ โดยก่อนหน้านี้ ศธ.ได้วางนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นโดยใช้คะแนนพิซ่าเป็นตัวชี้วัด และมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2558 ผลการจัดอันดับการศึกษาไทยในการสอบพิซ่าต้องอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น” นางพรพรรณ กล่าว.

ที่มา หนังสื่อพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply