ครูจากโรงเรียนทุ่งคำโปรย โรงเรียนบ้านเดียง ร่วม กิจกรรม จิตศึกษา

By beersoda | January 29, 2013 | Tweet

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 คุณครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง เเละคณะวิทยากรจากโรงเรียนลำปลายมาศ พร้อมทีมวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส เเละ คณะครูจากโรงเรียนทุ่งคำโปรย โรงเรียนบ้านเดียง ร่วม กิจกรรม จิตศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply