เสียงประชาชนฯ ถามหาพลังร่วมปฏิรูปการศึกษา

By beersoda | August 23, 2013 | Tweet

การศึกษาที่ดี มีคนทำอยู่มากมาย .. คิดได้ ทำได้ แต่ไปไม่ถึงการปฏิรูป ชมย้อนหลัง เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply