เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นำโดย ศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

By beersoda | August 22, 2013 | Tweet

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นำโดย ศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ สนง.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สนง. กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ครูใหญ่ วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เเละคณะผู้บริหารเเละครู ลงพื้นที่เพื่อพัฒนา ระบบ QAเเละ CQI ที่โรงเรียนเหล่าป้าเป้ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เเละ โรงเรียนนาเจริญหนองเเดงเเละโรงเรียนนาเจริญหนองแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้นำชุมชนเเละชาวบ้านเป็นอย่างดี

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply