กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ 3 ชัยภูมิ)

By | November 1, 2013 | Tweet

sc

กำหนดการพัฒนาระบบ  QA  and  CQI  (กลุ่มที่  ๓) ในระหว่างวันที่  ๑๗ – ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว  อำเภอเมือง  และโรงเรียนราษฎร์บำรุง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply