ยกคุณภาพโมเดลสอนเด็กชนบท

By | December 11, 2013 | Tweet

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม และหัวหน้าโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน ซึ่งอยู่ภายในศูนย์วิจัยระบบการศึกษา จัดกิจกรรม “การพัฒนาระบบ QA และ CQI กลุ่มที่ 3″ ที่ร.ร.บ้านหนองบัวขาว อ.เมือง และ ร.ร.ราษฎร์บำรุง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การดำเนินโครงการ 1 ปีที่ผ่านมา เห็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของครูไปในทางที่ดีขึ้น กับการใช้วิธีการ กระบวนการใหม่ ซึ่งจากเดิมเกิดการต่อต้าน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะสามารถเรียนได้อย่างเป็นสุข ตามนโยบายของโครงการที่วางไว้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นสุขที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ โรงเรียนเป็นสุข สิ่งแวดล้อมเป็นสุข ครอบครัวเป็นสุข และชุมชนเป็นสุข

SAM_2411

“ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่ร.ร.บ้านหนองบัวขาวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจในร.ร.ที่พัฒนาการเรียนและสุขภาพบุตรหลานดีขึ้น ส่วนร.ร.ราษฎร์บำรุงมีจุดเด่นคือแม้จะเป็นร.ร.ขนาดเล็กแต่ก็ประสบความสำเร็จ มีครูเพียง 5 คน ก็ดูแลนักเรียน 103 คนให้กล้าแสดงออก ทำได้เหมือนร.ร.ขนาดใหญ่ ทิศทาง 2 ปีต่อจากนี้ จะขยายแนวคิดไปยังร.ร.ชายขอบมากขึ้น แต่ขึ้นกับความสมัครใจของร.ร.ที่ต้องการปรับเปลี่ยนนโยบายการสอนใหม่” รศ.ดร.ประวิตกล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply