จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

By | October 8, 2014 | Tweet

ทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนที่นี่จะเรียน วิชาจิตศึกษา วันนี้นักเรียนได้ใช้ดอกดาวเรืองในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะความงอกงามด้านในโดยใช้ฐาน ใจ เป็นหลัก

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply