ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา(CRES) ได้จัดประชุมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนในโครงการ เสริมพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียนระยะที่ 2

By | June 29, 2014 | Tweet

IMG_1578โพสต์โดยศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (ศอฉ) .

Category: บทความ

About CRES ADMIN

ผู้ดูแลระบบ CRES (โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply