สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

By | January 11, 2014 | Tweet

วันที่ 23 ธ.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจกว่า 500 คน

hh

Category: ภาพกิจกรรม เรื่องเด่น Tags: cres, IRES, สัมมนาทางวิชาการ, สุขภาวะในโรงเรียน

About CRES ADMIN

ผู้ดูแลระบบ CRES (โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน)

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply