‘การศึกษาสร้างทุกข์ มากกว่าสุข’ เปิดมุมคิด ‘หมอประเวศ’ รื้อระบบการศึกษาไทยให้สร้างชาติ

By | September 25, 2014 | Tweet

โพสต์ by ศูนย์วิจัยระบบการศึกษา (CRES).

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply