“เด็กปั้น” | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

By | September 22, 2014 | Tweet

กิจกรรมจิตศึกษา “เด็กปั้น”
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ เป็นการเล่าเรื่องและนำเสนอผลงานการปั้นของเด็กๆ
ในหัวข้ออิสระค่ะ .. สืบเนื่องจากกิจกรรมพัฒนางานอาชีพที่เด็กๆได้มีโอกาสลงมือวร้างสรรค์ ผ่านการปั้นดินเหนียวในรูปแบบของตนเอง กิจกรรมจิตศึกษากับการทำงานที่แสนสุข สนุกกับการจดจ่อและสร้างสรรค์ ภูมิใจกับงานของตนที่ได้ทำ ฝึกความพร้อมในกับรับรู้และฟัง

โพสต์ by โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply