มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ

By | December 11, 2013 | Tweet

มองไทยจากปัญหาฉุดรั้งคุณภาพการศึกษาสู่ทิ­ศทางปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ โดย ศ.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการปฏิรูปหลักสูตร และในฐานะหัวหน้าโครงการ “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” ท่านมองอย่างไรติดตามได้กับวีดีโอนี้ครับ

วีดีโอโดย QLFthailand เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ย. 2013

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply