อาชีพแห่งความสุข | จิตศึกษา โรงเรียนบ้านหนองดุม

By | September 22, 2014 | Tweet

กิจกรรมจิตศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม เด็กๆได้นำเมล็ดยางพารา มาต่อเป็นรูปทหารและอีกหลายอาชีพ ตามที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากเป็นในอนาคต แล้วนักเรียนทุกคนก็ได้เล่าความใฝ่ฝันของอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟัง

โพสต์ by โรงเรียนบ้านหนองดุม.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply