นิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2557 | โรงเรียนบ้านปะทาย

By | October 22, 2014 | Tweet

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 57 จัดค่ายวิชาการนิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2557 โดยมีการแสดงละคร บทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ การให้ผู้ปกครองร่วมประเมินชิ้นงาน และมีคุณครูจากต่างโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านนารังกา (สพป.ศก.4) และโรงเรียนบ้านหว้าน(สพป.ศก.2) มาร่วมชมการแสดงและเยี่มมนิทรรศการ

โพสต์ by โรงเรียนบ้านปะทาย.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Leave a Reply