Tag Archives: การศึกษาไทย

หนุน “ครูตู้” ลดช่องว่างการศึกษาไทย

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยีและโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น การแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาไทยถือเป็นสิ่งสำคัญ

แนะปรับการสอนเพิ่มคะแนน PISA

นายประวิต เอราวรรณ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 16 สถาบัน และในฐานะหัวหน้าโครงการ “เสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน”

ศธ.ไม่เอาด้วยยกเลิกใช้ O-NET ชี้เดินมาไกลหากถอยกลับกระทบสอบเข้า ม.1

Image (1)

ศึกษาฯ ไม่เอนเอียงตาม สทศ.ยกเลิกใช้คะแนน O-Net ส่วนหนึ่งจบ ป.6 “จาตุรนต์” ชี้การทดสอบการวัดมาตรฐานเป็นเรื่องจำเป็นและต้องทำทุกคนไม่ใช่สุ่มสอบ มอบ สทศ.และ สพฐ.ร่วมวางระบบวัดผลกลางที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เหลื่อมล้ำสูง! การศึกษาไทย รัฐทุ่มงบฯอุ้มเด็กเล็กน้อยกว่าเด็กโต

201155sek

นักวิชาการ เปิดความเหลื่อล้ำทางการศึกษา เด็กกรุงฯ โอกาสดีสุด  อีสาน-ใต้เข้าถึงการศึกษาน้อย ไอคิวต่ำสุด ขณะที่ค่านิยมแข่งขันกันเป็นเลิศทางวิชาการยังรุนแรง ถ่างความเหลื่อมล้ำมากขึ้นจนแก้ยาก เสนอรัฐเร่งแก้ปัญหาแบบบูรณาการ