Tag Archives: พัฒนาการศึกษา

นาขนวน..สร้างชุมชนการเรียนรู้ กับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป6

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 โรงเรียนนาขนวน ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ หนึ่งในโรงเรียนเครือข่าย “โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน” นำโดยท่านผู้อำนวยการสังคม อินทร์ขาว ได้จัดกิจกรรม สร้างชุมชนการเรียนรู้ กับผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6

หนุน “ครูตู้” ลดช่องว่างการศึกษาไทย

ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังมีพื้นที่ที่ห่างไกลเทคโนโลยีและโอกาสทางการศึกษา ดังนั้น การแก้ปัญหาการเข้าถึงการศึกษาไทยถือเป็นสิ่งสำคัญ